Klassuppsättning

Med a.d.a.m.® blir en klassundervisning vad den aldrig har varit förr. Barnen på lågstadiet KAN spela! 
Skolan får ett helt annat musikliv. Det är lätt att få stämmor att fungera och tonarter är inte ett problem längre, eller transponera, det kan barn göra själva.

Erbjudandet
har 2 lösningar:

1. Att köpa en klassuppsättning av läroböcker (min. 25 kopior)
ger möjlighet att föra lektioner i alla klasser på skolan. F-priset gäller.

2. adamLicense, för skolor och andra bildnings institutioner.
Att betala en årlig licensavgift. Det ger rätten till en obegränsad användning av adam®metoden på den aktuella skolan.

förfrågan GUZIK tu

adamLicense pris är 800 kr/läsår och skolan får i gengäld;

Den fullständiga versionen av boken Spela blockflöjt med a.d.a.m® i elektronisk version för
intern grafisk reproduktion med tillstånd att bedriva klasser i skolan.
On-line bildning, utbildningsmaterial, lektionsplaneringar.
Inbjudningar till fortbildnings kurser för lärare.

Skola/institution får en faktura utfärdat för det aktuella skolåret.


förfrågan GUZIK czy tu

Vi tillhandahåller även a.d.a.m. blockflöjtspaketer (flöjt+bok) och blockflöjter till F-priser.

Bidra med oss till
spridning av adam®metoden, ett urpraktiskt verktyg för musikalitets främjande för våra yngsta generationer av barn och ungdomar.

[
draft]