Vad är adam® ?

adam® står för Adams Digitala Auditiva Metod, en metod för nybörjare där en lekande lätt sifferkod visar hur man greppar instrumentet för att få ut de melodier som man redan kan i huvudet. Det blir musik direkt med hittills okänt behag och självkänsla. adam® står för ett nytt, friskt och djärvt grepp i den musikpedagogiska djungeln.


adam® är ett nytt pedagogiskt koncept för musikundervisningen av global karaktär och räckvidd. adam® är ett universellt system som bygger på den gamla naturliga sanningen - Musik, liksom alla språk i världen vilar på grundval av hörselsinne och är en audio-fonetisk företeelse. Lyder under de estetiska lagarna, där imitationen är den attraktiva faktorn som borgar för framsteg i inlärningsprocessen.

adam® är ett system som motsvarar kraven i dagens globala integration av olika musikaliska kulturer och främjandet av en allmän tillgång till den musikaliska utvecklingen i moderna samhällen.
Föreslår en lösning som alla barn kan lätt förstå och acceptera. Detta skapar enorma möjligheter av  socioekonomisk karaktär,genom att underlätta för barn och ungdomar att syssla med musik, något de tycker om och brinner för. Att kunna syssla med Musik, ett gemensamt språk för hela mänskligheten.

I dagens värld är all musik som en "lokal" företeelse, finns i närområden, dvs
omedelbart tillgänglig audio-fonetiskt.Genom radio, TV, CD, och framför allt genom Internet! Den kan absorberas "på gehör", så, som det alltid en gång var i början, i sin linda, med fullständig autenticitet.

Noter är inte musik i sig, det är bara något slags "skelett" på ett musikalisk innehåll, en kod som visar förändringar i ett ljudförlopp på ett
koordinatsystem som kallas notplan. På den horisontella axeln X, avspeglas varaktighet medan den vertikala axeln Y visar tonhöjden. Denna kod visar dock inte de väsentligaste nyanserna i allt det som gör musiken autentiskt legitim. Det är därför som effekterna av att spela efter noter inte är särskild goda hos de även högtutbildade musiker om de tar sig an obekant för dem musik.

Fördelar med adam®.

Det är ett lekfullt, lätt, roligt och behagligt sätt att lära sig spela på alla musikinstrument. Den glädje över "jag kan det" hos alla som fått pröva går inte att ta miste på. Själv, närhelst du vill, i egen takt, i grupp med familjen eller klasskompisarna.  Det finns praktisk taget inga begränsningar (möjligen de motoriska om man börjar alltför tidigt). Siffrorna visar vilka grepp som gäller och är lätta att förstå. Det i sin tur öppnar för en fruktsam gruppundervisning. En lyckad gruppundervisning är en dröm för många. 

På kunskaps sidan måste nämnas t.ex. en praktisk lätthet för nybörjare i att transponera melodier. adam® lär ut musikläran med utgångspunkt från musikalfabetet, vilket gör det hela lättbegripligt. Metoden finns för alla instrument. I läroböcker finns siffror inne i nothuvudena för att bereda möjligheten till notkontakt för de som gärna vill. Du spelar de melodier du vill, de du tycker om, och just genom att spela utvecklas dina färdigheter, aldrig annars.

Vad är inte adam®

adam® är inte fientlig mot noter, vilka ju är ett väsentligt verktyg i olika sammanhang. Oumbärliga för professionella musiker i orkestrar, studios, professionella körer, etc. önskvärda för musiklärare mm. Dvs personer som skall kunna spela personligt okända musikstycken med detsamma. Det skulle vara på tiden att dessa människor var bättre avlönade för sina kompetenser, som föregåtts av en långvarig, mödosam utbildning och ständigt dagligt övande.

Se videon