Välkommen » blockflöjt grepptabell »

blockflöjt grepptabell

 

Barock eller tysk?

Sidan om ett barock greppsystem finns även ett s.k. tyskt. Systemet begagnar sig av något enklare grundgrepp. Det gör att flöjten då inte är ett fullvärdigt instrument. Eftersom systemet är gjort med tanke på de yngsta, begränsar det sig till grundtoner i skalan och är därmed olämplig för mer krävande melodier. En jämförelse med ett ostämt piano ligger nära till hands.

För att kunna spela merparten av låtar håll då i minnet att ersätta 6-4 med 7-4, 6-3 med 5-3, 7-5 med 4, 5o-4 med 7o-64...

Barock greppsystem

barock system

Hur ska man då urskilja en flöjt med tyska grepp??

Det är enkelt. Om hålet nr 5 på din blockflöjt är klart mindre än övriga, då har du en blockflöjt med ett s.k. tyskt greppsystem. Dubbla hål längst ut har ingen betydelse och kan finnas hos båda sorter.

Tyskt greppsystem

tysk system

Men varför just en blockflöjt?

..skulle en och annan fråga, det finns så många andra och kanske "roligare" instrument.
OK, visst finns det det, men om barnet är yngre är det mycket som skall fungera för att det skall lyckas. Instrumenten kan vara jobbiga att hantera, det kräver en riktig och ganska kostsam uppbackning från föräldrar. Tänk bara på vad alla resor till och från kostar, avgifter, och tiden.., tiden som går åt. Progressiviteten är även den trög med tanke på en liten och bräcklig kropp hos en t.ex. åttaåring. Fingerfärdigheter som man skaffar på flöjten har man verkligen tillgodo på alla andra instrument, det är ju det som gäller i musicerandet.
Å andra sidan kan man se det hela som en lek, en musikaktivitet för barn, ibland mycket lyckade och givande.

När vi pratar om nybörjare, främst skolbarn, så kan det vara av betydelse att...
1/ ... instrumentet är litet, lätt att bära och lätt att hantera.
2/ ... spela på blockflöjt kräver ingen nämnvärd fysisk ansträngning.
3/ ... den är ganska billig, man orkar med att skaffa kvalitetsinstrument.
4/ ... det är ett fantastiskt verktyg för att träna fingermotorik, en joystick helt enkelt.
Sanningen är att det allra mesta i musicerandet går ut på att röra fingrar.
5/ ... gruppspelandet i skolan ger känslan av orkesterspel med klasskompisar.
6/ ... i de flesta länder i Europa spelar barn blockflöjt sedan några decennier.
7/ ... greppsystemet är gemensam för alla blockflöjter och samtidigt grunden för
övriga musikinstrument, framförallt blåsinstrumenten.

De flesta vuxna minns blockflöjten som en pina. Nu när det finns ett sätt som ger glädje istället, kan vi lämna det gamla bakom oss, både sättet och känslan. Snabb och modern kurs i spelandets hemligheter enligt adam® låter en komma in i musiken med kända låtar. Blockflöjten är mycket älskvärd för alla de barn som har ett just för deras skull anpassat sätt att lära sig spela och inte måste traggla för någon annans skull. Det är verkligen på tiden med ett modernt och naturligt sätt. Gehörsspel före notspel, kan lättare ge alla barn ett lyckat spelande, mycket glädjeupplevelse och framförallt en känsla av att "jag kan".

Länge leve den glada blockflöjtisten.

HÖGER HAND: Tummen
stödjer blockflöjten i mitten
på baksidan och övriga
fingrar täcker hålen på
framsida. VÄNSTER
HAND: Tummen täcker
hålet på baksidan och övriga
fingrar täcker hålen på
framsidan men lillfingret får
inte vara med, stackarn.
7 betyder att hela "kedjan" t o m hål 7 är täckt. Hålen 0,1,2,3,4,5,6,7 är stängda!
6 betyder att hela "kedjan" t o m hål 6 är täckt. Hålen 0,1,2,3,4,5,6 är stängda! 5 betyder att hela "kedjan" t o m hål 5 är täckt. Hålen 0,1,2,3,4,5 är stängda! 4 betyder att hela "kedjan" t o m hål 4 är täckt. Hålen 0,1,2,3,4 är stängda!
3 betyder att hela "kedjan" t o m hål 3 är täckt. Hålen 0,1,2,3 är stängda! 2 betyder att hela "kedjan" t o m hål 2 är täckt. Hålen 0,1,2 är stängda! 1 betyder att hela "kedjan" t o m hål 1 är täckt. Hålen 0,1 är stängda!

a.d.a.m. inför ett minustecken

Om ett eller flera hål i kedjan inte skall täckas visar man det med ett minustecken.

Sex utan (-) fyran, betyder att hela "kedjan" t o m hål 6 skall vara täckt, men med undantag av 4:an. Nr.4 har hängt upp sig! Två utan (-) ettan, betyder att hela "kedjan" t o m hål 2 skall vara täckt, men med undantag av 1:an. Nr.1 har hängt upp sig! Två utan ettan och nollan betyder att hela "kedjan" t o m hål 2 skall vara täckt, men med undantag av 1:an och 0:an. Dessa har hängt upp sig!
Två utan nollan betyder att grepp 2 gäller men utan nollan. 5° Ibland behöver man öppna 0:an delvis. Detta visas med att nollan skrivs i upphöjt läge som exponent. 5 betyder t.ex. att kedjan är täckt t o m hål 5, men 0:an är delvis öppen, liksom på glänt.

Quiz

Melodier

Bibliotek av samlade hits: prover för rockmusik, pop, julsånger, klassisk musik läckerheter väntar dig!!