Blockföjts kampanj

Kampanj!

OBS! Skolor, musiklärare, studieförbund eller andra berörda utbildningsinstitutioner.

Man kan beställa ett gratis ex av boken "Spela blockflöjt med a.d.a.m.®" del 1 i en e-bok version!
P
df skickas med e-post. Boken kan testas för att avgöra om det verkligen är den mest effektiva metoden för att underlätta ditt arbete med att lära barn spela.

P
df innehåller 11 sidor av boken. Du kan printa ut dem för internt bruk helt gratis, utan att fråga oss om lov. Gör gärna provlektioner på skolan. Om du märker hur lätt det är att genomföra lektioner, kan du överväga att köpa den fullständiga versionen av läroböcker för klassen till ett F-pris.

Med a.d.a.m.® blir en klassundervisning vad den aldrig har varit förr. Barnen på lågstadiet KAN spela! 
Skolan får ett helt annat musikliv och mycket kan hända spontant. Det är lätt att få stämmor att fungera och tonarter är inte ett problem längre, eller transponera, det kan barnen göra själva.


Lärare! Testa först. Glädja barn. Tillfredsställelse garanteras.

Beställ gratis
e-bok nu!

Kolla hur man genomför de första lektionerna.

textareames functions are not available.
För- och efternamn:*
E-postadress:*
Jag är:*
Land:*
Skola m.m.:*
Postnummer:*
Ort:*
Gatuadress:*