Twinkle, twinkle, little star, - traditional - solmization

category: traditional
Instrument     Transpose

 

Hur fungerar adamTabs? - solmization

orienteringstecken

:Idet vanligaste tecknet på upprepning
I:måste tas om från denna punkt
%upprepa senaste greppen
DaCapo alFinebetyder: spela en gång till från början till FINE
=betyder samma grepp
_innebär att tonen är längre, ibland mycket.